รอยธรรม คำสอนของ “พ่อ”

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 9 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ: รอยธรรม คำสอนของ “พ่อ”
ชื่อผู้แต่ง: ภาสกร นิรันดร์
Call Number: 923.1593 4932559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 เม.ย. 2562  คนไทยทุกคนถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะเกิดในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำทางในชีวิตแล้ว เราทุกคนยังมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตตาและรักประชาชนของพระองค์มากที่สุดในโลกอีกด้วย  และภายในหนังสือ “รอยธรรม คำสอนของ “พ่อ” ” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาค ด้วยกัน อันได้แก่ ภาคครองตน ภาคครองงาน ภาคครองใจคน และภาคครองปัญญา หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง ต้องการจะปฏิบัติตนให้สามารถครองใจคน สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และดำรงชีวิตได้อย่างสุขสบาย ตามแนวพระราชดำรัสอันล้ำค่าของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ต้องติดตาม เพราะทุกท่านจะพบกับแสงสว่างแห่งชีวิตที่จะส่องนำทางให้พบกับความสุข สมหวังในชีวิต