25 May 2019

คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)
คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)

คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 9 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ: คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)
ชื่อผู้แต่ง: ดม ดอนชัย     
Call Number: 332.63221262560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 มี.ค. 2562 หนังสือ “คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)” เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ แต่ในด้านเนื้อหาก็ยังคงครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดิม โดยเนื้อหาแบ่งเป็น Part1 และ Part 2 มีการเจาะลึกข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานสู่การเป็นนักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคแบบมืออาชีพ โดยเจาะลึกทุกทฤษฎีการวิเคราะห์หุ้นที่โด่งดัง เพื่อเสริมความมั่นใจในการเทรดหุ้น ซึ่งถาศึกษาไปตามลำดับก่อนหลัง ผู้อ่านก็สามารถก้าวขึ้นเป็นนักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคแบบมืออาชีพได้ไม่ยาก

 

 


 

About The Author

Related posts