Power of Vision Board เปลี่ยนชีวิตให้เป๊ะปัง ด้วยพลังจากรูปภาพ

ชื่อเรื่อง Power of Vision Board เปลี่ยนชีวิตให้เป๊ะปัง ด้วยพลังจากรูปภาพ
ชื่อผู้แต่ง: ธรพร โถวรุ่งเรือง
Call Number:   พ 158.1 ธ316พ 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 ก.พ.2563 หนังสือ Power of Vision Board เปลี่ยนชีวิตให้เป๊ะปัง ด้วยพลังจากรูปภาพ เล่มนี้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ผู้เขียนเริ่มใช้ “Vision Board” หรือ “กระดานเนรมิตฝัน”  เทคนิคเปลี่ยนภาพฝัน ให้กลายเป็นจริง ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ จนถึงธุรกิจร้อยล้าน เรื่องง่าย ๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ และเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร…? หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้!