การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

20 January 2020

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)

ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)
ISSN: –  0859-5453
จัดพิมพ์:  –   1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด: –     ปีที่  ฉบับที่
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2562 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) ฉบับนี้นำเสนอเนื้อหาบทความพิเศษที่น่าสนใจทีเดียว  ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆ ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตของสุขภาพอย่างแสนสาหัสก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น PM 10, PM 2.5 ซึ่งมีความเสี่ยงและมีผลที่ตามมาต่อสุขภาพเป็นอย่างมากอีกด้วย  ภายในเล่มจึงหยิบยกประเด็นในเรื่องวิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5 มานำเสนอเป็นบทความพิเศษ และนอกจากนี้ยังมีบทวิทยาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และน่าสนใจมานำเสนออีกมาก


 

About The Author

Related posts