ชีวิตที่พอเพียง

ชื่อเรื่อง : ชีวิตที่พอเพียง    ชื่อผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ  Call Number : พ 330.9593 ส929ช 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มิ.ย.2565 หนังสือ “ชีวิตที่พอเพียง” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยได้รวบรวม เนื้อหา ชีวิตพอเพียง : พึ่งตนเองและมีความสุข ความพอประมาณ อยู่พอดี กินพอดี ทำพอดี เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ถ้าใจปรารถนาและถ้ามี 3 อย่าง การจัดการเวลา จัดการชีวิต มีแผน 4 แผน แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ การมีสติสมาธิ และการออกกำลังกาย ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่คนไทย มาค้นหาความสุขของชีวิตได้ในแบบชีวิตพอเพียง ! Link to Library Row Hit Heading […]

ชีวิตที่พอเพียง Read More »