ชื่อเรื่อง : งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ Call Number : 621.43 ป399ง 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ส.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นเรียนรู้การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ เพื่อใช้ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต  ภายในของหนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมทฤษฎีและใบงาน การถอด การตรวจสอบและประกอบ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์   Link to Library Row Hit Heading 1 1 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ  

งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น Read More »