ชื่อเรื่อง :  พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ ชื่อผู้แต่ง :  ณัชชา พันธุ์เจริญ Call Number : อ 780.3 ณ259พ 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ก.ค.2566 พจนานุกรมเล่มนี้ ได้รวบรวม ศัพท์ภาษาต่างประเทศและวิสามานยนามที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกประมาณ 7,000 รายการ เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศัพท์แต่ละคำจะบอกที่มาของภาษา คำอ่าน ศัพท์บัญญัติภาษาไทย คำแปล หรือคำอธิบาย ชื่อและประวัตินักแต่งเพลง นักดนตรี ทั้งสากลและไทย วรรณกรรมดนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของเพลงคลาสสิกได้เป็นอย่างดี Link to Library Row Hit Heading 1 1 Row Hit Heading 1 1 พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ / ณัชชา พันธุ์เจริญ

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ Read More »