ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

ชื่อเรื่อง : ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)   ชื่อผู้แต่ง : มัสลิน โอสถานันต์กุล Call Number: 572.8633 ม378ด 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 ก.ย. 2564 หนังสือ “ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการใช้ ดีเอ็นเอบาร์โค้ด เริ่มตั้งแต่จีโนมในออร์แกนเนลล์ การใช้ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในการทำบาร์โค้ด คลอโรพาลาสต์จีโนม การใช้คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอในการทำบาร์โค้ดในพืช โพรโทคอลในการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ด การประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ไฮเรสโซลูชันเมลติ้ง พร้อมถึงวิธีการทดลองและขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างงานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)/ มัสลิน โอสถานันต์กุล ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม) Read More »