ชื่อเรื่อง : ตะลุยไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4  ชื่อผู้แต่ง : สมาพร สุขสำอางค์  Call Number:  495.65 ส299ต 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  19 ก.ย.2563 หนังสือ “ ตะลุยไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ต่าง ๆ ของภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำศัพท์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาระดับ N4 เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และเป็นการทบทวนด้วยตนเอง อย่างง่าย ๆ นำไปใช้เตรียมสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ตะลุยไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 / สมาพร สุขสำอางค์ ตะลุยไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4

 ตะลุยไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4  Read More »