ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด 

ชื่อเรื่อง : ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด    ชื่อผู้แต่ง : พระธรรมวิมลโมลี      Call Number : 615.321 พ336ต 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  27 ธ.ค.2565 หนังสือ “ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด” หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย โดยผู้รวบรวมคือพระธรรมวิมลโมลี (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) แห่งวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร พระคุณท่านได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะรวบรวมและจดบันทึกไว้ ประกอบด้วยตำรายาหลายหมวด อาทิเช่น หมวดยาบำบัดอาการรีบด่วน หมวดยาบำบัดโรคภายในท้อง หมวดยาบำบัดแผล หมวดยาบำบัดโรคภายในปาก หมวดยาบำบัดโรคผิวหนัง หมวดยาบำบัดไข้ต่างชนิด หมวดยาบำบัดโรคทั่วไป และอื่น ๆ รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการประกอบตัวยาในการปรุงยาอีกด้วย ซึ่งตำราเล่มนี้นับว่ามีประโยชน์และคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจที่ใฝ่เรียนรู้ มาศึกษาตำราสมุนไพรไทยกันได้ เล่มนี้มีคำตอบ ?  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด / […]

ตำรายากลางบ้าน มีสรรพคุณชะงัด Read More »