ติวเข้ม+แนวข้อสอบ New Toeic ฉบับ Vocabulary 

ชื่อเรื่อง : ติวเข้ม+แนวข้อสอบ New Toeic ฉบับ Vocabulary  ชื่อผู้แต่ง : เพ็ญใจ สินเสมอสุข  Call Number: 428.0076 พ886ต 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 พ.ย. 2564 หนังสือ “ติวเข้ม+แนวข้อสอบ New Toeic ฉบับ Vocabulary”  หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเตรียมพร้อมการสอบ TOEIC โดยมีเนื้อหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ที่เน้นเสริมความรู้ทางด้าน Vocabulary และวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ แยกตามหมวดหมู่ต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้ในข้อสอบจริง และเทคนิคในการทำข้อสอบ พร้อมแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้อ่านได้ทดสอบทบทวนความรู้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบในสนาม TOEIC ความสำเร็จได้ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วยหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ติวเข้ม+แนวข้อสอบ New Toeic ฉบับ Vocabulary/ เพ็ญใจ สินเสมอสุข ติวเข้ม+แนวข้อสอบ New Toeic ฉบับ Vocabulary 

ติวเข้ม+แนวข้อสอบ New Toeic ฉบับ Vocabulary  Read More »