ชื่อเรื่อง : สีสันแห่งตุรกี : เทศกาล อาหาร และวัฒนธรรมแห่งดินแดนสองทวีป ชื่อผู้แต่ง : ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล Call Number : พ 915.61 ช465ส 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ธ.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือที่จะทำให้ผู้อ่าน ที่เดินทางไปเที่ยวตุรกีสามารถเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตุรกีได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถดื่มด่ำประสบการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง เพิ่มความประทับใจได้ไม่รู้ลืม Link to Library Row Hit Heading 1 1 สีสันแห่งตุรกี : เทศกาล อาหาร และวัฒนธรรมแห่งดินแดนสองทวีป / ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

สีสันแห่งตุรกี : เทศกาล อาหาร และวัฒนธรรมแห่งดินแดนสองทวีป Read More »