ถอดบทเรียนมหันตภัย "โควิด-19" ในมิติทางสังคม

ชื่อเรื่อง : ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number: 616.2414 ถ291 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ส.ค. 2564 หนังสือ“ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม ”หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และได้ศึกษาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลกระทบและเป็นการบันทึกผลการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของมวลมนุษยชาติ และหนังสือเล่มนี้เป็นสรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปี อีกด้วย ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม / ภูมิ มูลศิลป์, บรรณาธิการ ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม

ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม Read More »