ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ : การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ชื่อเรื่อง : ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ : การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า  ชื่อผู้แต่ง : โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ  Call Number : 378.1971 ถ291 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  26 พ.ค.2565 หนังสือ “ ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ : การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทกฎหมาย แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรมที่จำเป็น รวมถึงสะท้อนให้เห็นบทเรียน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือให้กับสถาบันต่าง ๆ ได้เรียนรู้และศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุภาพร่างกายและสังคมที่ดีต่อไป ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ : […]

ถอดบทเรียนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ : การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า Read More »