ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว

ชื่อเรื่อง : ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว  ชื่อผู้แต่ง : เท็ตสึยูกิ, โออิชิ      Call Number : พ 658.3124 ท592ถ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  21 ธ.ค.2565 หนังสือ “ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมทักษะการทำงานพื้นฐานที่มีด้วยกันทั้งหมด 30 ทักษะ ที่สำคัญและนำไปใช้ได้กับทุกวงการและประเภทธุรกิจรวมทั้งใช้กับมือใหม่ไปจนถึงมือเก่าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารได้ด้วย พร้อมได้สอดแทรกคำอธิบายต่าง ๆ ให้กับทักษะเหล่านั้นอีกด้วย โดยแบ่งทักษะการทำงานออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. เทคนิคการพูด 2. เทคนิคการคิด 3. เทคนิคการทำงานนั่งโต๊ะ และ 4.ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทักษะการทำงานพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์และนำไปประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน มาค้นหาเคล็ดลับและเทคนิคการสอนงานกันได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว […]

ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว  Read More »