ทฤษฎีสังคมวิทยา

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีสังคมวิทยา  ชื่อผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช  Call Number : 301 ส837ท 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 เม.ย.2566  หนังสือ “ทฤษฎีสังคมวิทยา” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทฤษฎีพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจสังคม ซึ่งในแต่ละทฤษฎีส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาขึ้นมาในโลกตะวันตก โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาทฤษฎีต่าง ๆ อาทิเช่น ทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิค : ก้องต์ ดูไคม์ เวเบอร์, ทฤษฎีมาร์กซิสม์, ทฤษฎีนีโอมาร์กซิสม์ ฯลฯ พร้อมคำศัพท์และคำอธิบายทฤษฎีง่าย ๆ แก่การเข้าใจทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาทำความเข้าใจในสภาวะทางสังคมได้เป็นอย่างดี และหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสังคมวิทยา มาติดตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 3 ทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช   ทฤษฎีสังคมวิทยา 

ทฤษฎีสังคมวิทยา  Read More »