ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า   ชื่อผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม     Call Number : 621.37 ม114ท 2556  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  13 ธ.ค.2565 หนังสือ “ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า โดยผู้เขียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างมาก และได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการศึกษาเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า, เครื่องวัดทางไฟฟ้า, เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ, บริดจ์ และออสซิลโลสโคป พร้อมภาพประกอบที่ช่วยอธิบายเฉพาะใจความสำคัญที่ทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะนำไปศึกษาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้ากันได้ จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Hit Heading 1 2 ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า / มงคล ทองสงคราม ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า

ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า Read More »