ทักษะทางคลินิก

ชื่อเรื่อง : ทักษะทางคลินิก   ชื่อผู้แต่ง : จินตนา ศิรินาวิน    Call Number: 616.07 จ483ท 2558  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 15 ก.ย. 2564 หนังสือ “ทักษะทางคลินิก” หนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่พิมพ์ครั้งที่ 2 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีเนื้อหาการปฏิบัติทางการแพทย์ ในยุคปัจจุบันที่วิทยการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะทางคลินิก เล่มนี้จะเป็นรากฐานของ ความเป็นแพทย์ และเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับแพทย์ทั่วไป !  Link to Library Row Hit Heading 1 3 ทักษะทางคลินิก / จินตนา ศิรินาวิน, สาธิต วรรณแสง ทักษะทางคลินิก

ทักษะทางคลินิก Read More »