ชื่อเรื่อง : นามานุกรม เครื่องจักรสาน ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ Call Number : อ 746.412025 ว634น 2553 แนะนำหนังสือ 27มิ.ย.2567 รายละเอียด : เป็นหนังสือที่รวมคำศัพท์งานเครื่องจักสานมากกว่า 1,000 คำ เป็นนามานุกรมของอาจารย์วิบุลย์ ลี้สุวรรณ เนื้อหาในเล่มเรียงลำดับตามตัวอักษรตั้งแต่ ก ถึง ฮ โดยในแต่ละคำจะอธิบายถึงลักษณะของวัตถุ วัสดุ ที่ใช้ผลิตประโยชน์ใช้สอย และภาพประกอบในบางคำศัพท์ ที่น่าสนใจคือ การค้นคำศัพท์จากอัขราภิธานศัพท์ของหมอบรัดเล ที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2416 ทำให้เห็นว่าเครื่องจักสานบางชนิดมีชื่อเรียกเช่นนี้มาแต่อดีตและยังมีการใช้สืบเนื่องมาถึงมาปัจจุบัน     Row Hit Heading 1 1 นามานุกรม เครื่องจักรสาน/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

นามานุกรม เครื่องจักรสาน Read More »