ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ

ชื่อเรื่อง:   ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ  ชื่อผู้แต่ง : พกจูฮวัน  Call Number: พ 153.4 พ111ท 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  6 ต.ค. 2563 หนังสือ “ ทุุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ”  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักการจัดระเบียบความคิด ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน  การประชุม การเขียนรายงาน การนำเสนอ เป็นต้น ก็ต้องมีการวางแผน หรือเป็นนักศึกษาจะเกี่ยวข้องในเรื่องเรียน การวางแผนอ่านหนังสือสอบ ล้วนแล้วต้องอาศัยทักษะการจัดระเบียนความคิดและหนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้ที่ต้องการจัดระเบียบความคิดให้สำเร็จได้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ / Bok Joo Hwan (พกจูฮวัน) ; ภัททิรา จิตต์เกษม, ผู ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ 

ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ Read More »