ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ 

ชื่อเรื่อง : ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ  ชื่อผู้แต่ง : โทริฮาระ, ทาคาชิ  Call Number: พ 158.7 ท861ท 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   5 ม.ค.2565 หนังสือ “ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ” หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวการตัดสินใจของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม หรือจะเป็นการตัดสินใจภายใน 5 วินาที ทุกสิ่งทุกอย่างผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่ที่ “พื้นฐานของการตัดสินใจ” เพราะชีวิตคนเราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมตัวอย่างสถานการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น เพียงแค่คุณค้นหาความลับที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณได้ ด้วยหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ / Takashi Torihara (ทาคาชิ โทริฮาระ) ; พนิดา กวยรักษา, ผู ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ 

ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ  Read More »