ชื่อเรื่อง : เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน  ชื่อผู้แต่ง : พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) Call Number : พ 294.3444 ว111ร 2567 แนะนำหนังสือ 29 เม.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือเล่มใหม่ของ ท่าน ว.วชิรเมธี  ที่บอกเล่า การใช้ชีวิตในแต่ละวัน เราต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย บางเรื่องก็เป็นไป อย่างที่เราคาดหวัง บางเรื่องก็ผิดหวัง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ทุกคนต้องได้ พบเจอ  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ มีสมหวัง มีผิดหวัง มีพลาดพลั้งบ้าง เป็นธรรมดา แต่ทุกคนสามารถที่จะปรับตัวปรับใจ และลุกขึ้นมาพัฒนาตน เปลี่ยนตัวเองให้ เป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้น เรียนรู้ แล้วใช้ทุกเหตุการณ์นั้นนำมาเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนที่ ทรงคุณค่า   Link to Library Row Hit Heading 1 1 เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน […]

เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน / พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) Read More »