บทเรียนคุณค่า ความสุข และการลงทุน

ชื่อเรื่อง : บทเรียนคุณค่า ความสุข และการลงทุน  ชื่อผู้แต่ง : นิเวศน์ เหมวชิรวรากร   Call Number : พ 332.6 น678บ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 ก.ย.2565 หนังสือ “บทเรียนคุณค่า ความสุข และการลงทุน” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุน ที่ได้รวบรวมจากบทความ ข้อเขียน บทสัมภาษณ์ และข้อมูลสาธารณะในแง่มุมของการลงทุนและการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ ของ อาจารย์ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการเป็นนักลงทุนได้เรียนรู้ บทเรียนคุณค่า ความสุขและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง มาเก็บเกี่ยวบทเรียนที่มีค่าได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 บทเรียนคุณค่า ความสุข และการลงทุน / นิเวศน์ […]

บทเรียนคุณค่า ความสุข และการลงทุน Read More »