การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   ค่าปรับเกินกำหนดส่ง การยืมต่อ (RENEWING SERVICE) สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ค้างชำระค่าปรับ การจองหนังสือ (HOLDING SERVICE) สมาชิกสามารถ จองหนังสือด้วยตนเอง หากหนังสือนั้นมีผู้ยืมไปแล้ว ซึ่งระบบจะแสดงสถานภาพเป็นวันที่คืนหรือ STATUS Due (Date) >> บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) หากหอสมุด ไม่มีหนังสือที่ท่านต้องการยืม สามารถขอยืมระหว่างห้องสมุดให้ท่านได้ >> เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หากท่านต้องการให้ห้องสมุดมีหนังสือไว้บริการ บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน Read More »