บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal

ชื่อเรื่อง : บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal  ชื่อผู้แต่ง : สาธิต บวรสันติสุทธิ์  Call Number : พ 332.024 ส642บ 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  11 ก.พ.2565 หนังสือ“บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal” หนังสือเล่มนี้ให้ความรูด้านการบริหารเงินให้เป็น ไม่ใช่แค่หาเงินใช้เท่านั้น หากคุณต้องรู้จักการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อทำให้งอกเงยขึ้นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งภายในเนื้อหาเล่มนี้ได้รวบรวมกลยุทธ์บริหารการเงินอย่างชาญฉลาดพร้อมเคล็ดลับการบริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal และเทคนิคการบริหารการเงินสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเยี่ยม มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal / สาธิต บวรสันติสุทธิ์ บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal

บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน ยุค New Normal Read More »