บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2019 ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง : บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2019 ฉบับสมบูรณ์  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number : 005.369 บ229 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ส.ค.2565 หนังสือ “บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2019 ฉบับสมบูรณ์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project  2019 สำหรับการออกแบบ  จัดการ และบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างโครงการใหม่การเพิ่มและจัดการกับงานภายในโครงการ การบริหารทรัพยากรที่ใช้อย่างดีที่สุด พร้อมประเมินผลความคืบหน้าของโครงการ และไฟล์ตัวอย่างมีภาพประกอบในเล่ม แบบ Step by Step ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนทำให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น มาค้นหาคำตอบหลักการบริหารและวิเคราะห์โครงการได้ จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Hit Heading 1 1 บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2019 […]

บริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย Project 2019 ฉบับสมบูรณ์ Read More »