ปฏิทินโหร 2565

ชื่อเรื่อง : ปฏิทินโหร 2565  ชื่อผู้แต่ง : ลักษณ์ ราชสีห์ Call Number : พ 133.5 ล219ป 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ก.ย.2565 หนังสือ “ปฏิทินโหร 2565” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ซึ่งปฏิทินโหรเล่มนี้ก็เป็นส่วนสำคัญขององค์ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ภาคคำนวณที่ทางสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ได้จัดทำขึ้น โดยใช้หลักการคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์  ที่ให้ความรู้แห่งวิชาโหรศาสตร์ไว้อย่างครบถ้วนทั้งภาคคำนวณ ภาคพยากรณ์ และภาคพิธีกรรม ที่ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด ปฏิทินโหร 2565 เล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโหราศาสตร์มากมาย มาค้นหาเคล็ดลับการใช้ปฏิทินโหรได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ปฏิทินโหร 2565 / ลักษณ์ ราชสีห์ ปฏิทินโหร 2565

ปฏิทินโหร 2565 Read More »