ประชาธิปไตยดิจิทัล

ชื่อเรื่อง : ประชาธิปไตยดิจิทัล ชื่อผู้แต่ง : วีระ เลิศสมพร  Call Number:  321.8028546 ว842ป 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 พ.ค. 2564 หนังสือ “ประชาธิปไตยดิจิทัล” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาประชาธิปไตยดิจิทัล เริ่มตั้งแต่ คำนิยาม, อินเทอร์เน็ตกับประชาธิปไตย, แนวคิดประชาธิปไตยดิจิทัล (ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิก), ประชาธิปไตยดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ, แอปพลิเคชันให้ข้อมูลเชิงแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ยังมีข้อเสนอแนะแนวทางประชาธิปไตยดิจิทัลประเทศไทยอีกที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่สนใจในยุคประชาธิปไตยดิจิทัลจากหนังสือเล่มนี้! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ประชาธิปไตยดิจิทัล / วีระ เลิศสมพร ประชาธิปไตยดิจิทัล

ประชาธิปไตยดิจิทัล Read More »