ชื่อเรื่อง : วิวาทะพระและนักปรัชญา ชื่อผู้แต่ง : ปีเตอร์ ซิงเกอร์, สื้อเจาฮุ่ย Call Number : พ 294.3 ซ241ว 2567 แนะนำหนังสือ 21 มิ.ย.2567 รายละเอียด : แก่นทางจริยธรรมของศาสนาพุทธคืออะไร? การการุณยฆาตทำได้ไหม ชาวพุทธควรมีท่าทีอย่างไรต่อสงคราม โทษประหาร และการทำแท้ง พุทธศาสนามีจุดยืนแบบไหนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ เพศ และผู้หญิงกับความเท่าเทียม มาร่วมหาคำตอบในประเด็นร้อนเหล่านี้ได้ จากบทสนทนาระหว่าง “ปีเตอร์ ซิงเกอร์” นักปรัชญาชื่อก้องโลก และ “สื้อเจาฮุ่ย” ภิกษุณีนักเคลื่อนไหวจากไต้หวัน ซึ่งจะพาผู้อ่านสำรวจความคิดพื้นฐานทางพุทธจริยศาสตร์ พิจารณาความเห็นพ้องและเห็นต่างระหว่างมุมปรัชญาตะวันตกและพุทธศาสนา Row Hit Heading 1 1 วิวาทะพระและนักปรัชญา/ ีเตอร์ ซิงเกอร์, สื้อเจาฮุ่ย ; อัมรินทร์ อุดมวรนันท์,เสฏฐนันท์ ธนกิจโกเศ

วิวาทะพระและนักปรัชญา Read More »