ปัญญา

ชื่อวารสาร: ปัญญา Print ISSN: 0859-3574 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด แนะนำวารสาร 3 ส.ค. 2564 ปัญญา ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2536 โดยแรกเริ่มนั้น เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความของนักปราชญ์แห่งล้านนา ในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี พระพุทธศาสนา และอื่นๆ โดยการนำของ ศ.เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม ร่วมกับทีมงานได้ช่วยกันกลั่นกรองผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : ปัญญา ปัญญา

ปัญญา Read More »