ผู้ค้าสัญชาติจีน :การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครื่อข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล

ชื่อเรื่อง : ผู้ค้าสัญชาติจีน :การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครื่อข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล  ชื่อผู้แต่ง : Lan, Lin   Call Number : 305.8951 ห333ผ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 เม.ย.2566  หนังสือ “ผู้ค้าสัญชาติจีน :การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครื่อข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล” หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอให้เห็นรูปแบบการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ค้าสัญชาติจีนจากมาตุภูมิเข้ามาสู่พื้นที่ภูมิภาคของประเทศไทย ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตามบริบทความทันสมัยในยุคดิจิทัล และก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจข้ามชาติของผู้ค้าสัญชาติจีนในพื้นที่ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความน่าสนใจในการเชื่อมโยงกับอาณาบริเวณชายแดนไทย-ลาว ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าสัญชาติจีนในประเทศไทยและสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ผู้ค้าสัญชาติจีน :การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครื่อข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล / Lin L   ผู้ค้าสัญชาติจีน :การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครื่อข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล

ผู้ค้าสัญชาติจีน :การย้ายถิ่นข้ามชาติและเครื่อข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิตอล Read More »