ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อเรื่อง : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชื่อผู้แต่ง : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  Call Number : 658.3 ศ439ผ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  15 ก.พ.2565 หนังสือ“ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ในทุก ๆ หน่วยงาน ที่ “ผู้นำ” จะเป็นทั้งสัญลักษณ์และเป็นผู้กำหนดทิศทางและความเป็นไปของหน่วยงานนั้น ที่มีความหลากหลายและเป้าหมายร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ ซึ่งขณะเดียวกันการที่เป็นนักบริหารถ้ามีความเป็นผู้นำบวกกับภาวะผู้นำไปด้วยกันจะทำให้เกิดผลงานและความสำเร็จได้ รวมถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้สังคม องค์กรมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุด ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาในฉบับนักบริหาร การเป็นผู้นำ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้เป็นอย่างดี  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Read More »