กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564

ชื่อเรื่อง : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564   ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ     Call Number : 345.05 ส459ก 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  23 มี.ค.2565 หนังสือ “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาในปี 2558 ถึง 2564 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางแนวบรรทัดฐานใหม่ ๆ หรือข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก ซึ่งผู้เขียนได้อ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของเนติบัณฑิต ปี 2563 ตอน 6 ปี 2564 ตอน 1 ของศาลฎีกาถึงปี 2563 เล่ม 4 พร้อมตัวอย่างคำถามท้ายเล่ม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายได้ประโยชน์และเข้าใจมากยิ่งขึ้น มาค้นหาข้อเท็จจริงกันได้ในหนังสือเล่มนี้ […]

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564 Read More »