เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา

วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ราวเดือนสิงหาคม อาสาฬหบูชา ย่อมาจากอาสาฬหปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชา

วันอาสาฬหบูชา Read More »