พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย 

ชื่อเรื่อง : พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย   ชื่อผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์     Call Number : 321.6 อ893พ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  22 มี.ค.2565 หนังสือ “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย” หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายประเทศที่สูญเสียสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแล้วมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงซึ่งไว้ในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเราเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงนำพาประเทศ การสร้างชาติ สร้างความเป็นไทย การรักษาเอกราช วัฒนธรรม และความเป็นไทยจนมาถึงทุกวันนี้ เราคนไทยทุกคนขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย Read More »