พฤติกรรมผู้บริโภค

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภค  ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร  Call Number : 658.8342 ช647พ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  19 เม.ย.2565 หนังสือ “พฤติกรรมผู้บริโภค” หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณผู้อ่านมาเรียนรู้และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ว่ามีความสำคัญอย่างไร มีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไร มีกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการในลักษณะใด และมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเข้าใจง่ายและมีประโยชน์อย่างมาก พร้อมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยอีกด้วย มาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้จากหนังสือเล่มนี้  ! Link to Library Row Hit Heading 1 4 พฤติกรรมผู้บริโภค / ชูชัย สมิทธิไกร พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค Read More »