พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  ชื่อผู้แต่ง: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ  Call Number: 613 จ225พ 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  20 ต.ค. 2563 หนังสือ“พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านพัฒนาการของพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ แบบจำลองพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และในแนวความคิดเรื่องมุมมองเชิงระบบ ความเข้าใจพฤติกรรมอย่างองค์รวม ใครสนใจและอยากศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น! Link to Library Row Call Number Heading 1 613 จ225พ 2561 พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 2 613 จ225พ 2562 พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด […]

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ Read More »