พลังภายในคำพูด

ชื่อเรื่อง : พลังภายในคำพูด  ชื่อผู้แต่ง : ชินโดฮยอน  Call Number : พ 155.25 ช565พ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  19 ก.ค.2565 หนังสือ “พลังภายในคำพูด” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งวาทศิลป์ โดยได้รวมรวบ เนื้อหา 8 ขั้นตอน ฝึกฝนกระบวนการพูด ปรับการพูด ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การฝึกฝน ขั้นตอนที่ 2 ทัศนคติ ขั้นตอนที่ 3 สติปัญญา ขั้นตอนที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 5 การฟัง ขั้นตอนที่ 6 คำถาม ขั้นตอนที่ 7 วาทศิลป์ และขั้นตอนที่ 8 ความเป็นอิสระ ซึ่งในแต่ละตอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ รวมถึงขั้นตอนการเรียนรู้คำพูด บทสนทนา […]

พลังภายในคำพูด Read More »