พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firebase ร่วมกับ React

ชื่อเรื่อง: พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firebase ร่วมกับ React  ชื่อผู้แต่ง: จีราวุธ วารินทร์  Call Number: 006.68 จ575พว 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   5 พ.ค. 2564 หนังสือ “พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firebase ร่วมกับ React” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแอพพลิเคชัน โดยเริ่มตั้งแต่ การแนะนำ Firebase, การใช้ React ร่วมกับ Firestore , ทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับ Asynchronous Operation, จัดการข้อมูลใน Firestore, พื้นฐานการคิวรีข้อมูลใน Firestore, ใช้งานข้อมูลในแบบเรียลไทม์, พื้นฐานเกี่ยวกับ Firebase Authentication, การใช้งาน Firebase Security Rules, พื้นฐานการใช้งาน Cloud Storage, ออนไลน์แอพพลิเคชันบน Firebase Hosting, การใช้งาน Cloud Functions โดยได้อธิบายในการใช้งานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firebase ร่วมกับ React/ จีราวุธ วารินทร์ พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firebase ร่วมกับ React

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Firebase ร่วมกับ React Read More »