พัฒนา Application ด้วย React และ React Native 

ชื่อเรื่อง : พัฒนา Application ด้วย React และ React Native  ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง  Call Number : 005.268 บ253พ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ก.ย.2565 หนังสือ “พัฒนา Application ด้วย React และ React Native” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา Web App และ  Mobile App สำหรับทั้ง iOS และ Android ด้วย React/React Native โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งและพื้นฐานของ React  การสร้างและใช้งาน Component การกำหนดและจัดการ Event ฯลฯ จนไปถึงระดับขั้นของการใช้งานจริง ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาทุกขั้นตอนพร้อมภาพประกอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

พัฒนา Application ด้วย React และ React Native Read More »