พัฒนา IOT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino

ชื่อเรื่อง : พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino  ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร พาเจริญ  Call Number : 004.678 ภ493พ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  9 ก.พ.2565 หนังสือ“พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ IoT ที่พัฒนาขึ้นไปเชื่อมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สมาร์โฟนและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ IoT ที่ช่วยให้เฝ้าติดตาม ตรวจสอบและสั่งการได้ โดยผ่านระบบ Cloud มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมถึงได้นำแพลตฟอร์ม NETPIE ทั้งเวอร์ชั่น 2015 และ 2020 ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย จาก NECTEC มาให้ผู้อ่านได้ศึกษาและทดลองใช้งาน และหนังสือเล่มนี้พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านพัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมาก มาค้นหาหาคำตอบ ? ได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 พัฒนา IOT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino / ภาสกร พาเจริญ พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino

พัฒนา IoT ผ่าน Cloud ด้วย Arduino Read More »