พัฒนา Web Application ด้วย Python Django

ชื่อเรื่อง : พัฒนา Web Application ด้วย Python Django  ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง  Call Number: 005.71262 บ253พ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ส.ค.2564 หนังสือ“พัฒนา Web Application ด้วย Python Django” หนังสือเล่มนี้เป็นการพัฒนาเว็บ แอปพลิชันด้วย Django อย่างครบถ้วน โดยใช้ภาษา Python เป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ ส่วน Django ก็มีตัวช่วยที่เขียนโค้ดเพียงสั้น ๆ  ซึ่งยังมี Web Framework ที่มีโครงสร้างในรูปแบบ Model Template View และ Django จึงมีความปลอดภัยและรูปแบบที่ทันสมัย และหนังสือเล่มนี้โดยได้อธิบายในการใช้งานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 พัฒนา Web Application ด้วย Python Django / บัญชา ปะสีละเตสัง พัฒนา Web Application ด้วย Python Django 

พัฒนา Web Application ด้วย Python Django  Read More »