พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5 

ชื่อเรื่อง: พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5  ชื่อผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช  Call Number: 005.279 ศ684พ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  9 เม.ย. 2564 หนังสือ“ พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5 ” หนังสือเล่มนี้เป็นการใช้งาน Bootstrap ช่วยในการออกแบบส่วนแสดงผลใน Web Apps โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน Bootstrap, พื้นฐานการใช้งาน  Bootstrap, การสร้างส่วนแสดงผลแบบตาราง, การแสดงผลแบบการ์ด, การทำงานแบบฟอร์ม การทำงานกับข้อความ, รูปภาพ และคลิปวิดีโอ และส่วนแสดงผลแบบรายการ list & collapse ฯลฯ โดยได้อธิบายในการใช้งานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5 / ศุภชัย สมพานิช พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5 

พัฒนา Web Apps ด้วย Bootstrap+HTML5  Read More »