พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ 

ชื่อเรื่อง : พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ  ชื่อผู้แต่ง : พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดูฮาเมลน์  Call Number : 428.24076 พ616พ 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มี.ค.2565 หนังสือ “พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน ฯลฯ และการสอบวัดผลภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ อาทิเช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบวัดผล TOEIC หรือ TOEFL ที่นำเสนอในรูปแบบแนวข้อสอบเพื่อช่วยฝึกฝนเรียนรู้คำศัพท์ ต่าง ๆ เช่น การหาคำเหมือน,  คำตรงกันข้าม, การหาคำศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงไปในประโยคและเนื้อเรื่อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำคำศัพท์ที่สำคัญมาไว้ให้ผู้อ่านอีกมากมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการสอบอีกด้วย ! Link to Library Row Hit Heading […]

พิชิตข้อสอบ Vocab 1,100 ข้อ Read More »