พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)

ชื่อเรื่อง: พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)  ชื่อผู้แต่ง: อนุสร ดีรักษา  Call Number: 428.0076 อ231พ 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  5 พ.ย. 2563 หนังสือ “พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการทดสอบภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะ การฟัง การอ่าน การเขียน   และการพูด  ตลอดจนสรุปหลักไวยกรณ์ และคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจในการสอบ IELTS สามารถเรียนรู้เข้าใจง่ายและประสบกับความสำเร็จในครั้งนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์) / อนุสร ดีรักษา ; ณัฐวิภา วิริยา, ผู้เรียบเรียง พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)

พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์) Read More »