พุทธศาสนา

อรชร ยิ่งใหญ่-กาญจนี รักมั่น-ประเพณี-แห่เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8  ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เว้นแต่มีกิจธุระเจ้าเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 […]

วันเข้าพรรษา Read More »

เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา

วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ราวเดือนสิงหาคม อาสาฬหบูชา ย่อมาจากอาสาฬหปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชา

วันอาสาฬหบูชา Read More »

วันวิสาขบูชาโลก The 15th United Nations Day of Vesak Celebration

วันวิสาขบูชาโลก The 15th United Nations Day of Vesak Celebration เป็นวันฉลองที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลก และได้รับการเสนอจากเอกอัครราชทูต ประเทศศรีลังกา เมื่อปี ค.ศ.1999 หรือ พ.ศ.2542 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ จนมีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ที่เรียกว่า “The United Nations Day of Vesak” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ในปีเดียวกัน ก็ได้มีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญของโลกครั้งแรก พร้อมทั้งจัดงานประชุมทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ.2543 โดยมีสมาชิก 34 ประเทศ ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองโดยพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรก [box type=”note”] ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก International Day of Vesak อีกหลายครั้ง รวมถึงในปี พ.ศ.2561 นี้ก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15

วันวิสาขบูชาโลก The 15th United Nations Day of Vesak Celebration Read More »