พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์

ชื่อเรื่อง : พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์  ชื่อผู้แต่ง : อาริดา ใจสุข  Call Number : 495.782495911 อ655พ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2565 หนังสือ “พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านภาษาเกาหลี โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีใต้ พยัญชนะและสระในภาษาเกาหลี คำกริยาในภาษาเกาหลี การสร้างประโยคเบื้องต้น ประโยคและคำศัพท์พื้นฐานรอบตัว การตั้งคำถามในภาษาเกาหลี ร้านอาหาร ช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยว ป้ายประกาศคำเตือน ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมประโยคในการพูดภาษาเกาหลีและบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจภาษาเกาหลีได้เรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มาฝึกพูดเกาหลี ทันใจ เพื่อพิชิตได้ทุกสถานการณ์ เล่มนี้มีคำตอบ ? Link to Library Row Hit Heading 1 1 พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์/ […]

พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์ Read More »