พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง : พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number : 428.3495911 พ842 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 มี.ค.2566 หนังสือ “พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยได้รวบรวมเนื้อหาบทสนทนาภาษาอังกฤษ 140 สถานการณ์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ คำศัพท์เพิ่มเติม หลักไวยากรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมเสียงเจ้าของภาษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงตามได้อย่างมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องและสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้  จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส   พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Read More »