ชื่อเรื่อง : ฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing ชื่อผู้แต่ง :นวพันธ์ ปิยะวรรณกร Call Number : พ 658.041 น297ฟ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ส.ค.2566  “ฟรีแลนซ์” คืออาชีพรับจ้างอิสระ ที่ต้องการความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อม การเป็นฟรีแลนซฺมืออาชึพ ด้วยเทคนิคการสร้างแบรนด์ สร้างรายได้ บริหารความสัมพันธ์ ขายงาน นำเสนอ บริหารงาน ดูแลลูกค้า วางบิล ฯลฯ เพื่อก้าวสู่เส้นทางฟรีแลนซ์เงินล้าน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing/ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร

ฟรีแลนซ์เงินล้าน Six-Figure Freelancing Read More »