ชื่อเรื่อง : 100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์  ชื่อผู้แต่ง : Ilkka Taipale, บรรณาธิการ Call Number : พ 306.094897 ห159 2565 แนะนำหนังสือ 18พ.ค.2567 รายละเอียด :  อ่านหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ ได้ให้ภาพรวมของนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญ ซึ่งหลายครั้งอาจดูเบาเมื่อเปรียบเทียบกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แม้ว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราอย่างลึกซึ้งแต่นวัตกรรมทางสังคม อาทิ ด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม นโยบายสังคม หรือความร่วมมือระหว่างประเทศก็เปลี่ยนชีวิตเราได้มากไม่แพ้กัน แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงบทบาทเชิงรุกมากขึ้น และเป็นผู้ให้เมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม   Link to Library Row Hit Heading 1 1 100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ / Ilkka Taipale, บรรณาธิการ ; กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ, แปล

100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ Read More »